El projecte ALTERNATIVA - el poder de la comunitat a través de l'emprenedoria social és un projecte executat de l'1 de setembre de 2019 al 31 d'agost de 2022 (KA2 - Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques, KA204 - Associacions estratègiques per a l'educació d'adults)

ALTERNATIVA PROJECT. Manual of good practices