PRIMER PAS PER A ACONSEGUIR BIOHIDROGEN MITJANÇANT PALLA D'ARRÒS I LLOTS DE DEPURADORA

 PRIMER PAS PER A ACONSEGUIR BIOHIDROGEN MITJANÇANT PALLA D'ARRÒS I
LLOTS DE DEPURADORA

El projecte LIFE REPTES en el qual participa el Consorci de la Ribera té com a objectiu reduir l'emissió massiva de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) i de partícules derivades de la crema de palla d'arròs mitjançant la implementació d'un nou model circular que integra la producció de biohidrógen mitjançant un procés de fermentació fosca. El projecte finançat per la Unió Europea dins del programa LIFE està liderat per DAM i compta també amb la participació de AINIA i GENIA. Té una duració de 42 mesos, finalitzant al gener de 2026.

Dins de la primera visita de control de l'entitat assessora de la UE es van poder visitar les diferents formes d'ensitjament de la palla d'arròs proposades dins del projecte i les instal·lacions de la depuradora d'aigües residuals de Pinedo on es situarà la planta pilot. En ella s'estudiarà la viabilitat de produir biohidrógen i biogas, mitjançant un procés de fermentació fosca on s'utilitzaran residus com la palla d'arròs i els llots de la depuradora.

Més informació: https://energia.consorcidelaribera.com/lf-proyecto/