PATER

 

 

PATEREl PATER  (Pacte Territorial per a l’Ocupació en La Ribera) és un organisme autònom de caràcter local creat el passat 26 de juliol de 2004 dins del Consorci de la Ribera. El PATER té personalitat jurídica pròpia, així com autonomia administrativa i econòmica. Les finalitats del PATER són: El desenvolupament del Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera i el disseny i promoció d’accions per a la creació d’ocupació, la inserció socio-laboral i el desenvolupament econòmic de la Ribera. Interesar-se i participar en les polítiques d’infraestructures i ordenació del territori, a més la política agrària, comercial i industrial.

El PATER està gestionat per sis entitats sota la tutela del SERVEF: Mancomunitat Ribera Alta, Mancomunitat Ribera Baixa, CCOO, UGT i Confederació Empresarial Valenciana (CEV), dins de la qual estan representades FEDALCIS i l’Associació Empresarial d’Alzira.

Translate »