Igualtat d’Oportunitats

Què es el servei d’Igualtat d’Oportunitats

El servei d’Igualtat d’Oportunitats es un servei per a promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones adoptant mesures d’acció positiva dirigides a eradicar les situacions de discriminació que, per raó de sexe, pateixen les dones.

Objectius:
Reduir tots aquells obstacles que impedeixen aconseguir una participació equilibrada de les dones i homes en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, social i laboral de la Ribera.

Activitats:

  • Conèixer la situació de la dona en el mercat de treball i reforçar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit de l’ocupació .
  • Realització de campanyes de conscienciació i sensibilització dirigides als ciutadans de la comarca, que tinguen com finalitat contribuir a l’evolució d’unes conductes socials mes igualitàries.
  • Promoure la realització de plans de igualtats en empreses de la comarca.
  • Realització de tallers de sensibilització per a fomentar l’armonització de responsabilitats laborals i familiars, dirigides tant a homes com a dones.
    Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Ribera

Accés a la part de Pla
d’Igualtat

El I Pla Comarcal per a l’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones de la Ribera pretén servir com instrument per a incorporar la perspectiva del gènere en l’activitat integral del PATER i entitats que el composen, així com sensibilitzar tota la ciutadania que integra el territori d’actuació del PATER.
A més de l’objectiu general, el pla marca els següents :

  • Sensibilitzar i concienciar la ciutadania i els agents socials respecte a les polítiques i mesures.
  • Impulsar la producció i recollida d’informació de les activitats en relació a la igualtat que es realitzen a altres nivells institucionals per a afavorir l’intercanvi d’experiències, evitar la duplicitat d’activitats i en el seu cas, impulsar la posada en pràctica de programes comuns.
  • Posar en pràctica mesures estratègiques i accions positives en àmbits prioritaris.
  • Realització d’accions específiques en els següents àmbits: ocupació, educació i violència contra les dones.
Translate »