Emprendiment-PAE

L’objectiu general és fomentar el desenvolupament d’iniciatives empresarials a la Ribera, afavorint la creació i consolidació d’empreses i promocionant l’ocupació per conte propi, com a via per a la generació de riquesa i d’accés al mercat laboral.

El Centre de Iniciatives Empresarials de la Ribera (CIER) és un servei de caràcter gratuït per a l’assessorament i acompanyament en la creació d’empreses. Horari d’atenció al públic: de 9 a 15 hores, de dilluns a divendres. Per oferir una millor atenció, cal demanar una cita prèvia abans d’iniciar el procés de creació de l’empresa. Esta primera cita es pot acordar a través del telèfon 96 242 46 41 o del correu electrònic del PATER.

Translate »