Serveis

El servei d’ocupació té com objectiu atendre les necessitats d’inserció i de qualificació de les persones residents a la comarca, per afavorir tant la reducció de la taxa de desocupació comarcal com la capacitat competitiva de les empreses al millorar els recursos humans.
Difondre i estimular les potencials oportunitats de creació d’activitat entre les persones desocupades, promotors i emprenedors dels municipis de la comarca.

Informació i orientació per a l’ocupació

Objectiu:
Lograr una inserció professional i social satisfactòria del demanant d’ocupació.
Activitats:

  • Proporcionar a l’usuari informació acadèmica, professional i ocupacional.
  • Proporcionar al usuari les ferramentes necessàries per al coneixement dels aspectes personals i les possibilitats del entorn.

Intermediació laboral

PLANS INTEGRALS D’OCUPACIÓ (PIE) 

Objectiu:
Elaborar actuacions integrades d’inserció per a incentivar la contractació de col•lectius amb especials dificultats en el mercat laboral.
Programes:
PIEs: Plans Integrals d’Ocupació
Tipus de col·lectius a què es dirigeix: empreses que vullguen contractar i desocupats dels col·lectius d’exclusió social, discapacitats i que necessiten estabilitat en l’ocupació.

Formació ocupacional

Objectiu:
Millorar la qualificació de les persones desocupades. Formar professionals adaptats a les qualificacions demandades per les empreses cobrint les necessitats del teixit empresarial de la comarca

Programes:

Tallers de formació i inserció Sociolaboral

Tallers d’ocupació i escoles taller.

Translate »