EL PROJECTE GREEN SKILLS (PATER) PRESENTA A VARSÒVIA UN INFORME AMB NÍNXOLS DE TREBALL VERD A LA CONSTRUCCIÓ

Integració d’energies renovables en l’edificació, millora del rendiment energètic en obra antiga o auditories energètiques en obra residencial són algunes de les especialitats professionals que generaran major demanda d’ocupació en els pròxims anys en la UE.

Són les conclusions dels informes presentats a principis d’abril a Varsòvia durant la segona reunió del consorci internacional del projecteConnecting People for Green Skills, una iniciativa liderada des d’Espanya pel PATER amb finançament de la Comissió Europea.

Els resultats corresponen al primer semestre de treball dels vuit membres del projecte, des d’empreses de la construcció a escoles de formació professional. La recerca s’ha realitzat en els cinc països dels socis -Espanya, Polònia, Dinamarca, Lituània i Xipre- i permet oferir una visió actualitzada, a escala europea, de la situació del sector de la construcció i el present de l’edificació sostenible després de la crisi.

La reunió de Varsòvia també ha permès debatre i concretar els paquets de treball del següent semestre, durant el qual es realitzarà una anàlisi més profunda de l’oferta i la demanda d’ocupació verda en el sector de la construcció.

Entre els resultats previstos per a aquest període destaca una guia d’empleabilitat (Skills Profile File) en la qual es detallaran els nínxols de treball en la construcció que exigiran nous coneixements en edificació sostenible, eficiència energètica o domini de nous materials menys contaminants. Este document inclourà de manera detallada els requisits d’experiència, formació i perfil psicològic per a cadascuna de les especialitats i serà facilitat, a agències d’inserció laboral, escoles de formació i, en general, a qualsevol actor decisiu que puga contribuir a pal·liar la crisi laboral del sector de la construcció facilitant l’accés de la demanda laboral a aquests nous jaciments d’ocupació verda i a la formació necessària per a adquirir les competències demandades.

Translate »